Delicaat geweld in de ruimte


Deze foto van Nasa is de meest gedetailleerde röntgenstralingsbeeld dat ooit is gemaakt van een supernova. Te zien is de voormalige ster Puppis A, die ongeveer 7000 lichtjaar van ons vandaan ligt. Het explosieve einde van die ster is 3700 jaar geleden zichtbaar geweest op aarde.

Puppis A is ongeveer 10 lichtjaar breed en bevat chemische elementen die zich van de ster af bewegen met een snelheid van meer dan 1500 kilometer per seconde. In het centrum van het overblijfsel ligt waarschijnlijk een pulsar, een roterende neutronenster. Dat is de superdichte kern van de oorspronkelijke ster die geëxplodeerd is. De verschillende kleuren in dit delicate overblijfsel vertegenwoordigen verschillende niveaus van röntgenenergie, met lage niveaus aangegeven in rood, medium in het groen, en de hoge energiefotonen in het blauw.

Supernova-explosies leveren de zware elementen op die de grondstoffen zijn waaruit toekomstige generaties van sterren en planeten kunnen ontstaan. Deze elementen worden de omringende ruimte in geslingerd. Nasa bestudeert Puppis A om dat proces beter te leren begrijpen.