De merkwaardige mormonen


Mitt Romney, kandidaat om president van de Verenigde Staten te worden, is een mormoon. Wat houdt dat precies in?

Het mormoonse geloof, ook wel bekend als de Church of Jesus Christ and Latter Day Saints is een 19e eeuwse uitvinding. Een man genaamd Joseph Smith zag een engel met de naam Moroni. Die verklaarde vroeger een indiaan geweest te zijn en verklapte aan Smith de plek op het platteland ten noorden van New York waar een heilig boek was begraven. Smith ging naar die plek en vond twee gouden platen met oud-Egyptische inscripties.

Gelooft Mitt Romney in joodse indianen en gouden heilige boeken die je dankzij een hoed kunt lezen? Hij laat zich er verrassend weinig over uit in deze campagne. Foto: Gage Skidmore.

Nu sprak Smith geen oud-Egyptisch, hij was nauwelijks naar school geweest, maar dat was niet erg. Hij gebruikte een stuk kristal dat hij in een hoed legde. Door in de hoed te kijken, zag hij op wonderbaarlijke wijze de Engelse vertaling van het Egyptisch. Smith schreef de tekst op en noemde dat het boek Mormon, de basis van een nieuwe religie.

Het was een religie waarin Amerika het centrum van de spirituele wereld was, niet het Midden Oosten. Zo geloofde Smith dat Jezus na zijn dood was opgestaan op de prairie. Hij had indianen, die eigenlijk allemaal joods waren, onderwezen. Deze oorspronkelijke bewoners van Amerika waren daarom wijs geworden. Zelfs het paradijs lag oorspronkelijk in Amerika, en wel in de staat Missouri.

Zo merkwaardig als dit klinkt, zo succesvol werd het mormonisme. Smith kreeg volgelingen. Die voelden zich misschien aangetrokken door zijn boodschap dat mannen en vrouwen geen seks voor of buiten het huwelijk mogen hebben en zijn doctrine dat God (die volgens Smith uit een man en een vrouw bestaat) een hekel heeft aan tabak en alcohol.

Na de dood van Smith trokken de mormonen naar de toen nog bijna lege staat Utah, waar ze tot de dag van vandaag wonen. In die staat studeerde Mitt Romney, voor hij als mormoonse missionaris de wereld in trok. Hij zegt zelf in Frankrijk tussen de tien en twintig mensen te hebben bekeerd tot het vreemde geloof van Joseph Smith.

Follow Faqtman on Twitter