De man krijgt het zwaar


Vrouwen hebben een zwaar leven, al het is ook geen lolletje om een man te zijn. En het wordt voor hen alleen nog maar zwaarder.

Volgens een Amerikaanse universiteit kunnen we in deze 21ste eeuw steeds meer depressieve mannen verwachten. Want het wordt zwaar voor de man, zo verwachten wetenschappers.

De man in de 21ste eeuw
De man anno de 21ste eeuw

Mannen hebben nog steeds het gevoel voor hun gezin te moeten zorgen. Kunnen zij dit niet voldoende, dan raken zij snel in een depressie. En er zijn steeds meer mannen die niet meer kunnen zorgen voor broodwinning.

Voor het begin van de recessie in 2007 werd 75% van de banen die verdwenen, ingevuld door mannen.

Deze mannen zullen volgens de Amerikanen worden geconfronteerd met dezelfde zware tijden die vrouwen vroeger tot depressies konden leiden. Ze zitten thuis zonder baan en kunnen niet goed omgaan met hun nieuwe rol als hoofd-opvoeder.

Ook zijn mannen emotioneel net zo open geworden als hun vrouwen. Deze openheid, aangewakkerd door voorlichting, opleiding en de media, zorgt ervoor dat mannen hun depressieve gevoelens niet langer wegstoppen maar zullen accepteren en aankaarten.

Tot nu toe ging de wetenschap er van uit dat vrouwen twee keer zoveel kans hebben op een zware depressie als mannen, maar die donkere wolken verplaatsen zich nu naar het mannelijke deel van de westerse wereld.

Foto: Flickr