Broers en zussen: contact moet


Binnen een gezin zijn broers en zussen met een haat-liefde relatie beter af dan bij helemaal geen contact.

De relatie tussen broers en zussen – ´siblings´ binnen een gezin, in het wetenschappelijke jargon – speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van jonge mensen, volgens pedagogisch onderzoek. Siblings kunnen namelijk een relatie ontwikkelen die meer lijkt op die tussen vrienden, dan in de relatie met ouders het geval is. Alleen: broers en zussen kunnen elkaar niet kiezen.

Pedagoge Marleen Derkman kwam in het onderzoek voor haar promotie op 27 oktober aan de Radboud Universiteit Nijmegen, enkele opvallende patronen in de relaties tussen jonge gezinsleden op het spoor.

Haat-liefde?

Derkman liet voor haar onderzoek kinderen uit 428 gezinnen met tenminste twee kinderen een enquête invullen over de relatie met elkaar en die met de ouders. Gezocht werd naar aanwijzingen voor warmte of juist conflict, met vragen als: ´Hoe vaak doen jij en je zus/broer iets aardigs voor elkaar?´ en ´Hoe vaak zijn jullie het oneens of hebben ruzie?´. Bij de jongeren, in de leeftijd van 13 tot 22 jaar, onderscheidde de promovenda vier relatietypen. Het meest (eenderde van de gezinnen) kwam een harmonieuze relatie voor, met veel warmte. Combinaties van warmte en conflict (´haat-liefde´) kwamen in 31 procent van de gezinnen voor. Daarop volgden een warme, noch conflictueuze relatie (22%), helemaal geen relatie dus, en een met veel ruzie en nauwelijks warmte (14%).

Zoals verwacht lieten harmonieuze sibling-koppels het minste probleemgedrag zien (´Internaliserende en externaliserende gedragsproblemen´). Interessant genoeg was het emotionele welzijn van broers en zussen met een haat-liefde relatie nog steeds beter dan die van siblings met alleen maar conflicten of helemaal geen relatie. Ook ontdekte Derksen dat jongeren die weinig warmte kregen van een broer of zus, later niet ter compensatie steun kregen van de ouders. Dat gaf steun aan de hypothese dat de (slechte) kwaliteit van familierelaties ook overslaat naar andere gezinsleden.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen, Journal of Youth and Adolescence (2011); Beeld: Flickr.