Angst vertroebelt waarneming


Een slang die op punt staat je te bijten, kan in werkelijkheid nog op ongevaarlijke afstand zijn. Volgens psychologen in het vakblad Current Biology vertekent angst de realiteit.

De slang lijkt dichterbij dan hij in werkelijkheid is. (Foto: Peter Trimming/CC-BY-SA-3.0)

De onderzoekers lieten proefpersonen plaatjes bekijken van dreigende objecten als een slang of een spin, en ongevaarlijke objecten als een konijn of vlinder. De plaatjes begonnen klein en werden steeds groter tot ze verdwenen. De proefpersonen moesten op een knop drukken wanneer ze dachten dat het object met hen in botsing zou komen.

De proefpersonen bleken de tijd tot de botsing te onderschatten wanneer het om dreigende plaatjes ging, vergeleken bij ongevaarlijke plaatjes. Sterker nog, de onderzoekers berekenden dat hoe groter de angst van de proefpersoon was, hoe eerder het object bij hen leek te zijn.

Dat is eigenlijk maar goed ook, want je wilt liever een halve seconde te vroeg reageren bij een echt dreiging, dan een halve seconde te laat.

De onderzoekers hopen nog te onderzoeken of angst een gevaarlijk object ook echt sneller naderbij doet lijken te komen, of dat het voorwerp van je angst je persoonlijke ruimte vergroot (deze is normaal tot op armlengte), waardoor het sneller een bedreiging voor je vormt.

Follow Faqtman on Twitter