Satelliet ontdekt geheime luchtvervuiling


4450346085_41d241916d_b

Wetenschappers van NASA en enkele universiteiten hebben 39 ernstige gevallen van luchtvervuiling ontdekt, dankzij een Nederlands-Fins instrument.

Aan de hand van satellietbeelden kon de groep onderzoekers de locatie vaststellen van bronnen die het giftige zwaveldioxide uitstoten. SO2 veroorzaakt smog en zure regen. Al in lage concentraties werkt het vrij sterk irriterend op de longen. Het is verboden er veel van uit te stoten, maar om daar toezicht op te kunnen houden, moet de overheid wel weten waar de vervuilers zich bevinden.

De ontdekking was mogelijk dankzij nieuwe technieken om data te analyseren uit een instrument om ozon te monitoren, een instrument van Nederlands-Finse makelij aan boord van NASA’s Aura-ruimtevoertuig. De nieuwe analysemethode kan de rauwe data vertalen naar schattingen van zwaveldioxide-concentraties. Ook kleinere bronnen zoals de gassen die vrijkomen bij de oliewinning zijn nu zichtbaar.

Door op zoek te gaan naar opvallende bronnen van zwaveldioxide in gegevens die waren verzameld tussen 2005 en 2014, konden vervuilers gevonden worden die eerder onbekend waren. Onder de ‘hotspots’ zijn kolencentrales, smelterijen en olie- en gasinstallaties in het Midden-Oosten, maar ook in Mexico en Rusland.

Volgens NASA zijn de gevonden emissieniveaus soms wel twee tot drie keer hoger dan wat voor die locaties was gerapporteerd. Alles bij elkaar zou de voorheen onbekende extra uitstoot 12 procent van de totale menselijke uitstoot van zwaveldioxode kunnen vormen. Een flinke hoeveelheid dus, die waarschijnlijk een flinke impact heeft op de luchtkwaliteit in de gebieden waar de fabrieken en installaties staan.

Het onderzoek heeft ook 75 natuurlijke bronnen van zwaveldioxide gevonden, waarvan enkele in afgelegen gebieden die normaal niet onderzocht worden. Zo is nu voor het eerst van jaar tot jaar in kaart gebracht hoeveel giftige gassen niet-actieve vulkanen uitstoten.