Opmerkelijk

Is het gijzelaar of gegijzelde?

Het achtervoegsel ‘-aar’ betekent meestal ‘hij die aldus handelt’. Bijvoorbeeld: verzekeraar= hij die verzekert, verzamelaar= hij die verzamelt. Als ik dit bij gijzelaar opzoek in de Dikke van Dale dan vind ik: ‘gegijzelde’ in plaats van ‘hij die gijzelt’. Waarom wordt er in de media steeds over de gijzelaar gesproken en niet de gegijzelde als het over de gijzelslachtoffer gaat? – Jan 1950

[…]

Meer nieuws

Ene taal moeilijker te lezen dan andere

Anders dan praten, is lezen niet evolutionair aangelegd in onze hersenen. Tot tweehonderd jaar geleden was lezen voorbehouden aan de elite, dus we lezen nog niet lang genoeg om een evolutionaire aanpassing in ons brein te verwachten.

[…]