Biologie

Vogelzang is primitieve taal

Vogels gebruiken hun prachtige zang als communicatie. Zo kunnen ze eenvoudige boodschappen overbrengen naar soortgenoten. Volgens Nederlandse onderzoekers kun je het zelfs taal noemen.

[…]

Opmerkelijk

2000

Zo veel nieuwe woorden zijn er bij gekomen in de Engelse taal sinds 2003. Volgens de Oxford English Dictionary. […]

Opmerkelijk

Is het gijzelaar of gegijzelde?

Het achtervoegsel ‘-aar’ betekent meestal ‘hij die aldus handelt’. Bijvoorbeeld: verzekeraar= hij die verzekert, verzamelaar= hij die verzamelt. Als ik dit bij gijzelaar opzoek in de Dikke van Dale dan vind ik: ‘gegijzelde’ in plaats van ‘hij die gijzelt’. Waarom wordt er in de media steeds over de gijzelaar gesproken en niet de gegijzelde als het over de gijzelslachtoffer gaat? – Jan 1950

[…]