Aktueel

Vorst op warme dagen

Niet de Nederlanders maar Spanjaarden blijken echte ijsspecialisten. Zij maken een prima ijslaag, ook tijdens Spaanse zomers.

[…]

Aktueel

Weg zuivert de lucht

Straten en snelwegen kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het milieu. Als ze maar worden gebouwd van luchtzuiverend beton.

[…]

Biologie

Donkere materie tussen genen

De activiteit van ‘donkere materie’ tussen de genen blijkt grotendeels ruis van de genen zelf. Onderzoeker Harm van Bakel onderzocht DNA waarvan het nut tot nu toe onbekend was.

[…]