Vraag & Antwoord

Heeft een mens onsterfelijke cellen?

Naar aanleiding van het verhaal over stamcellen: ik heb ooit eens gelezen dat een mens een paar onsterfelijke cellen heeft. Klopt dit en wat gebeurt hiermee bij sterven, begraven of cremeren? – Ben

[…]